thefrontroom

home tfr d.o.o.h.'s digital outdoor contact nieuws/net o N I E U W S

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE: Op 9 t/m 12 februari 2016 is de 13e editie van ISE in de RAI in Amsterdam. Met nog meer ruimte voor de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital outdoor, LED-technologie, interactieve displays en smart environments. PUBLIC SCREENS FORUM: Het Public Screens Forum organiseerde in het verleden reeds meerdere symposia, maar is in het kielzog van SpaceSee (zie hieronder) geprofessionaliseerd en een stichting geworden.
Onderdeel van de site van het PSF is een database met kaart van alle publieke schermen in Nederland.OBSERVE: In feite het vervolg op SPACESEE, ditmaal georganiseerd vanuit Saxion in een samenwerkingsverband met de Hogeschool van Amsterdam, de KU van Leuven, de Vrije Universiteit Amsterdam, diverse creatieve industrie en outdoor-mediabedrijven, gestart in 2014.
Aanleiding: Met het innovatieprogramma ‘OBSERVE’ speelt een samenwerkingsverband van Saxion, Hogeschool van Amsterdam, VU en KU Leuven in op vragen vanuit de creatieve industrie en outdoor-mediabedrijven. Technologische ontwikkelingen en een toegenomen bewustzijn van het belang van de publieke ruimte zorgen voor marktkansen voor deze bedrijven op het gebied van (content voor) grote beeldschermen in de publieke ruimte. Diverse projecten in het buitenland tonen aan dat publieke schermen de levendigheid en aantrekkingskracht van hun omgeving bevorderen en het gebruik van de publieke ruimte als ontmoetingsplek stimuleren. In Nederland dringen deze mogelijkheden steeds meer door tot eigenaren en beheerders van publieke ruimten. Tegelijkertijd echter, dreigen deze kansen voor publieksvriendelijke schermen niet verzilverd te kunnen worden: het is duur om aantrekkelijke interactieve content te ontwikkelen en om bij de contentkeuze in te spelen op de actuele context van het scherm.
Doelstelling: Dit resulteerde in de volgende centrale vraag: “Hoe kunnen kwalitatief goede en herbruikbare interactieve content en een contextgevoelig contentselectiesysteem de maatschappelijke en economische impact van beeldschermen in de publieke ruimte verhogen?” OBSERVE zal een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van dit vraagstuk en daarmee zorgen voor een vliegwielfunctie voor de genoemde industrie. OBSERVE kent twee onderzoekslijnen:
1. Richtlijnen en best practices voor het ontwikkelen van betaalbare, kwalitatief goede en herbruikbare interactieve content. Interactieve content is duur omdat het vaak voor een specifiek scherm ontwikkeld moet worden. Op welke manier kan wel herbruikbaar en hardware-onafhankelijk ontwikkeld worden? En aan welke voorwaarden dient interactieve content te voldoen om geschikt te zijn in een bepaalde context? 2. Een contextgevoelig contentselectiesysteem. Momenteel wordt content op publieke schermen vooraf, in zich herhalende loops geprogrammeerd. Het is duur om de programmering handmatig aan te passen aan de (actuele) fysieke, sociale en technische context van het scherm. Om een scherm publieksvriendelijk te maken is flexibel reageren echter noodzakelijk. Hoe kan dit met een contextgevoelig systeem betaalbaar gerealiseerd worden?
Beoogde resultaten: De toegevoegde waarde van OBSERVE voor de betrokken bedrijven zit in het gezamenlijk doorlopen van een innovatieproces aan de hand van een aantal pilotstudies. In het kader van deze studies – onder andere op basis van een aantal representatieve, interactieve contentdemonstratoren – worden kennis, software en tools voor publieksvriendelijke beeldschermen in de publieke ruimte ontwikkeld en getest. Daarmee wordt tevens gewerkt aan betere gezamenlijke proposities voor klanten. Het project bouwt, met gedeeltelijk dezelfde deelnemers, voort op het RAAK-mkb-project ‘SpaceSee’ maar streeft een verdieping na door te focussen op het inzetten van interactieve content op een contextgevoelige manier. Andere relevante projecten van deelnemers zijn het Europese project ‘CitySDK’ en de RAAK-projecten ‘Centrumondernemen’, ‘Future Store’ en ‘Virtuele Verwachting Fysieke Beleving’.
Studenten van de betrokken hogescholen werken met ondernemers samen in de pilotsstudies, zowel bij het ontwikkelen van software en interactieve content als in het gebruikersonderzoek. Studenten doen naast onderzoekservaring, praktijkervaring op doordat het onderzoek in situ en niet in een lab plaatsvindt.
Er is sprake van open innovatie. Het contextgevoelige systeem wordt zo ontwikkeld dat het via een Application Programming Interface (API) bruikbaar is in combinatie met diverse contentmanagementsystemen. De resultaten van het project worden gedissemineerd in samenwerking met landelijke en regionale (netwerk)organisaties als Immovator, Public Screens Forum en FRIS.

SPACESEE: Dit onderzoeksproject, dat plaats heeft gevonden van november 2011 t/m september 2013 heeft geresulteerd in een handboek over beeldschermen en hun interactieve mogelijkheden in de publieke ruimte. Het is uitgegeven door Interactive Public Spaces van de Hogeschool van Amsterdam, onder de titel HANDBOEK SCHERMEN IN DE PUBLIEKE RUIMTE, VAN INTENTIE TOT GEBRUIK. Het geeft een uitgebreid overzicht van de mogelijkheden die publieke schermen bieden en dient als handleiding bij intitiatieven tot het toepassen van publieke schermen. 
Hans Ter Burg is co-auteur van het handboek en The Front Room maakt deel uit van het consortium dat het project uitvoerde. Tot dit consortium behoren behalve The Front Room ook UNStudio (architecten), Illuminate (mediawall concept), Ngage Media (media-exploitatie digital outdoor), EuMedianet (media network), Inqubative (concepten nieuwe media), het MediaLab van de Hogeschool van Amsterdam, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en Novay (ict-innovatie en maatschappij).
Het boek kan hier worden besteld. Het kost € 21,00 inc verzend- en handlingskosten.
Inmiddels is een begin gemaakt met een plan voor een vervolgonderzoek, onder de titel "Observe". (update 30-01-2014)

ADVIESTRAJECTEN: Vanuit de ervaringen met het publieke scherm in Lelystad, met een lokaal relevant, breed en interactief contentaanbod en voorzien van audio, had The Front Room eerder de gemeente Nieuwegein van voorbereidend advies gediend bij plannen een ledwall aan te schaffen en een aanbestedingstraject begeleid. In 2013 werden er oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente Hilversum, waar The Front Room onlangs deelnam aan de Hilversum Challenge, in het kader waarvan ideeën konden worden geleverd voor scherm- en interactiviteitstoepassingen, de Mediastad waardig. (update 30-01-2014)

TWEE VAN DE GROOTSTE LED-SCHERMEN TER WERELD, ledroofs in Bejing en Las Vegas, en het ZIGGODOME in Amsterdam. 
        

LEDWALLS IN AMSTERDAM: Met de in de gevel van bioscoop Pathé CITY aan het Kleine-Gartmanplantsoen in Amsterdam geïntegreerde ledwall, heeft Amsterdam nu vier vergelijkbare schermlocaties; er bevinden zich al grote schermen aan het Rembrandtplein (commercieel en informatief), de Zuidas (kunst, reclame, info - dit scherm gaat, wellicht voorlopig, verdwijnen met de reconstructie van de ruimte rond het WTC) en de ArenA Boulevard (content Heineken Music Hall). Daarnaast is er de reusachtige mediawall van het in 2012 in gebruik genomen Ziggodome, de nieuwe grote pop-concertzaal, eveneens in Amsterdam Zuidoost, met leds rondom het gehele gebouw, zodat een scherm is ontstaan van 10.000 m2. De content (reclame en concertinfo) wordt gemaakt en verstuurd door de buren: Endemol. 
Het Ziggodome is een interessante case, niet alleen vanwege de omvang, maar ook omdat electra en bouw samen moesten komen. Tevens vanuit verkeersveiligheid: de animaties op deze mediafaçade zijn prominent zichtbaar voor het aanrijdende autoverkeer. 
Er zijn plannen voor een nieuw (commercieel) ledscherm op de FEBO aan de ArenA Boulevard. (update 30-01-2014)


THE FRONT ROOM WINDOW

Op een LED-wall kun je games spelen. Mits een scherm is voorzien van de juiste ingang, kan elke gameconsole worden aangesloten; met de draadloze controllers kun je op ruime afstand de game bedienen (foto: Lelystad). Interactiviteit kan ook zonder console; met een aan het scherm bevestigde camera die bewegingen registreert kan het publiek het beeld beïnvloeden en speciale effecten veroorzaken of games spelen. Een mooi voorbeeld van zo'n motion tracking applicatie is nog steeds Chris Shea's Hand From Above, op het BBC Big Screen in Liverpool.

The Front Room steunt de Stichting SPOTS, die opkomt voor bedreigde grote katten zoals leeuwen en cheetahs.LINKS